​Udzur bil Jahl dalam masalah Takfir (pengkafiran)

oleh.Ustad Kautsar Amru
Berikut adalah Fatwa dari Syaikh Al Fauzan hafidzahullah mengenai adanya Udzur bil Jahl dalam masalah Takfir (pengkafiran) dan perincian akannya.
Fatwa terperinci Syaikh Al Fauzan ini saya ambil dari kitab:
أقـوال الشيخ عبدالعزيز بن باز في العذر بالجهل
“Aqwaal Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz fil Udzr bil Jahl” (Perkataan-perkataan Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dalam masalah Udzul bil Jahl), pada halaman 53-56.
Silakan download di sini : 

http://www.al-tawhed.net/Books/Show.aspx?ID=1279 
Kitab ini terdiri dari 3 Bab, dan kitab ini sebenarnya khusus untuk membahas perkataan Syaikh ibn Baz dalam masalah Udzur bil Jahl.
Dari 3 Bab itu :

1. Dua Bab awal itu penuh dengan fatwa dan penjelasan Syaikh Ibn Baaz rohimahullah dalam masalah itu
2. Sedangkan 1 bab terakhir yakni Bab 3, khusus untuk fatwa dari Syaikh Al Fauzan itu sendiri.
Maka dari itu fatwa dan penjelasan Syaikh Al Fauzan juga ikut dimasukkan di dalam kitab ini, walaupun kitab ini judulnya adalah berkaitan dengan Aqwal-nya Syaikh ibn Baaz.
***

Penjelasan Syaikh Al Fauzan dimasukkan di dalam kitab ini karena seakan-akan sang muallif (penulis) faham, betapa banyak orang-orang Takfiri dan orang-orang yang tergelincir dalam masalah ini, yang suka memakai qoul dan fatwa Syaikh Al Fauzan yang bersifat umum menafikan Udzur bil Jahl.
Yang suka memakai qoul dan fatwa Syaikh Al Fauzan yang berkata bahwa udzur bil Jahl itu adalah pemahaman Murji’ah.
Padahal permasalahannya itu sebenarnya tidak sebagaimana yang mereka sangka. Udzur bil Jahl itu ada dan diakui berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jama’ah bi Manhaj Salaf, namun ada perinciannya. 
Semoga bermanfaat.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154575583188634&id=683333633

Advertisements